Blog » Blog Lerend Netwerk Particpatiehulp 21 maart 2016

Blog Lerend Netwerk Particpatiehulp 21 maart 2016

Op weg naar HRM 4.0. Op 21 maart was de eerste bijeenkomst van het lerend netwerk “Participatiehulp: handen en voeten”. Met een klein twintigtal aan experts: vanuit UWV, onderwijsinstellingen, onderzoekers en diverse ervaringsdeskundigen (werkgevers die al diverse stappen gezet hebben op het gebied van participatiehulp) hebben wij stil gestaan bij de vraag hoe participatiehulp het beste ingebed kan worden binnen de maatschappij.

Na een informele lunch hebben we uitgebreid kennis met elkaar gemaakt. Theo Duijker (initiatiefnemer van Enspiratie) vertelde over zijn droom om een bedrijfscontext te creëren waarin een nieuwe vorm van HRM 4.0 gestalte krijgt. HRM 4.0 verwijst naar inclusief HRM en relevante handvatten of personeelsinstrumenten om verschillende doelgroepen effectief naar werk te begeleiden en vervolgens naar zelfstandigheid mee te begeleiden en duurzame inzetbaarheid. Bram Hanstede (mede initiatiefnemer van Enspiratie) vulde deze droom aan met de concrete acties die ze tot op heden hebben genomen. Natuurlijk vertelden ze ook over de consequenties die deze acties tot op heden gehad hebben. Een van de succesverhalen gaat over een jonge vrouw die keer op keer werd afgewezen door haar WAJONG ‘etiket’. Inmiddels floreert ze als leidinggevende in de bediening.

In kleine groepjes hebben we gesproken over tops en flops van de afgelopen jaren. Ook hebben we gedroomd over een toekomst  waarin etiketjes niet meer bestaan. Hoe kunnen we participatiehulp overbodig maken? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat het geen enkel verschil meer maakt bij werving en selectie procedures of potentiele werknemers al dan geen etiket hebben Welke concrete acties kunnen we morgen in gang zetten? 

Vanuit Enspiratie is inmiddels ‘HRM 4.0’ ontwikkeld. Een prachtige toolbox aan HR instrumenten, voor werving, selectie, binden, boeien en laten doorstromen van ‘deze’ mensen. Instrumenten voor werkgevers en collega’s, om de mensen die nu nog etiketten hebben in hun kracht te zetten op de werkvloer. Een toolbox die de zogeheten ‘afstand’ tot de werkvloer vermindert en uiteindelijk wegneemt.

Een van de uitkomsten tijdens deze bijeenkomst, is dat er unaniem behoefte bleek te zijn aan een ‘routeplanner’. Een routeplanner die de weg wijst door het HRM 4.0 landschap: Welke instrumenten kunnen worden ingezet voor werving, selectie, binden, boeien, doorstroom, uitstroom?  Hier gaan we mee aan de slag.

Voor de zomervakantie volgt een update: stay tuned

Enspiratie

Over Enspiratie

Bereik ons via: FacebookFacebook TwitterTwitter YouTubeYouTube EmailEmail