Hoeveel tijd neemt het in beslag?60 min.Wat is de gebruiksfrequentieper 6 maanden

Participatiematrix

Wat is de participatiematrix?

De participatiematrix is een instrument dat ontwikkeld is door Enspiratie. De participatiematrix komt voort uit de Participatieladder en dient als hulpmiddel om (loon)waardeontwikkeling in kaart te brengen.

Ontwikkelen van loonwaarde

Iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt ontwikkelt loonwaarde op 2 manieren:

 • Door zich vakinhoudelijk te ontwikkelen
 • Door het ontwikkelen van werknemersvaardigheden

Vakinhoudelijke vaardigheden

Met behulp van ons huidige onderwijs systeem kun je niveau aangeven waar de medewerker op dat moment functioneert. Wij hanteren de volgende niveaus:

 • Universitair
 • HBO
 • MBO 4
 • MBO 3
 • MBO 2
 • MBO 1
 • Praktijkonderwijs
 • Geen onderwijs

Werknemersvaardigheden

Werknemersvaardigheden zijn de vaardigheden die een medewerker moet beheersen om goed te kunnen functioneren binnen een bedrijf. Hierbij moet u denken aan bijvoorbeeld:

 • Op tijd komen en je aan de huisregels houden
 • Goed met collega’s en leidinggevende omgaan
 • Voldoende werktempo hebben
 • Voldoende kwaliteit kunnen leveren

De afstand tot de arbeidsmarkt wordt kleiner naarmate de werknemersvaardigheden beter zijn ontwikkeld. Op de participatieladder worden 6 participatieniveaus onderscheiden:

 1. Sociale contacten
 2. Georganiseerde activiteiten
 3. Onbetaald werk
 4. Betaald werk met ondersteuning
 5. Betaald werk

Participatie Bewegingseenheden (PBE)  

Het doel van participatie is betaald werk. De participatiematrix geeft een helder overzicht van de tussenstappen.

Een PBE (Participatie Beweging Eenheid) is een stap binnen de participatiematrix:

1 beweging naar rechts – ontwikkeling in werknemersvaardigheden
of
1 beweging naar boven – ontwikkeling in vakinhoudelijke vaardigheden

Eerder behaalde diploma’s

Indien een medewerker in het verleden een diploma heeft behaald of heeft gewerkt op een ander niveau dan in de huidige situatie, is het mogelijk om de eerste lege kolom te gebruiken. Het is belangrijk om een stappenplan te maken vanuit de huidige situatie. Maar de matrix geeft ook ruimte om successen uit het verleden een plek te geven.

  

Wat is de meerwaarde?

 • Biedt perspectief en geeft structuur
 • Is de basis voor een plan
 • Maakt successen zichtbaar
 • Geeft helderheid tussen een medewerker en een zorgprofessional

Wat zijn de tips?

Soms is de volgende stap op de participatieladder te groot. De matrix biedt de mogelijkheid om ook subdoelen inzichtelijk te maken door bijvoorbeeld te werken met een halve PBE.

Bijvoorbeeld: iemand werkt 16 uur per week. Als deze persoon een halfjaar later 32 uur per week werkt, dan is dat een stap vooruit. Dit is niet zichtbaar in een PBE maar kan wel zichtbaar worden gemaakt zoals hieronder is te zien.

Reageer

U moet inloggen om te kunnen reageren. Nog een lid? Meldt u aan!

Bedankt voor uw interesse!

Bent u misschien geïnteresseerd om Kennispartner te worden?

Meld u aan!
Bereik ons via: FacebookFacebook TwitterTwitter YouTubeYouTube EmailEmail