Tools

Tools Sociaal Ondernemen 

Deze tools zijn bedoeld voor werknemers, werkgevers, zorginstellingen en de overheid. De tools bestaan uit hulpmiddelen die zijn ontstaan vanuit praktijkervaring in het sociaal ondernemen. Het doel van het online aanbieden van deze tools is om de inhoud te verrijken met ervaringen van gebruikers en deze zo nodig aan te passen op de actualiteit. 

Waarom? 

Mensen die afhankelijk zijn van ondersteuning náár c.q. óp de werkplek komen (en blijven) moeilijk duurzaam aan het werk. Er wordt onvoldoende tot geen gebruik gemaakt van onder meer beschikbare kennis, die ervoor zorgt dat de toegang tot, en het behoud van werk voor hen verbeterd wordt.  Dit lukt maar mondjesmaat, ondanks de inspanningen van organisaties die proberen te komen tot een goede arbeidsintegratie voor deze groep.

Dat deze inspanningen onvoldoende resultaten opleveren heeft deels te maken met een aantal factoren, waaronder:

- Versnippering van initiatieven

- Lacunes in de informatievoorziening

- Het grotere belang bij de eigen organisatie in plaats van vooropgestelde dienstbaarheid

- Onvoldoende zicht op en kennis van mogelijkheden en waar deze te verkrijgen zijn

- Succesvolle resultaten worden te weinig gedeeld

Bedankt voor uw interesse!

Bent u misschien geïnteresseerd om Kennispartner te worden?

Meld u aan!
Bereik ons via: FacebookFacebook TwitterTwitter YouTubeYouTube EmailEmail