Participatiematrix

Wat is de participatiematrix?

De participatiematrix is een instrument welke ontwikkeld is door Enspiratie. De participatiematrix komt voort uit de Participatieladder en dient als hulpmiddel om (loon)waarde ontwikkeling in kaart te brengen.

Ontwikkelen van loonwaarde

Iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt ontwikkelt loonwaarde op 2 manieren:

 1. Door zich vakinhoudelijk te ontwikkelen
 2. Door zich te ontwikkelen op het gebied van werknemersvaardigheden

Vakinhoudelijke vaardigheden

Met behulp van ons huidige onderwijs systeem kun je niveau aangeven waar de medewerker op dat moment functioneert. Wij hanteren de volgende niveaus:

 • Universitair
 • HBO
 • MBO4
 • MBO 3
 • MBO 2
 • MBO 1
 • Praktijkonderwijs
 • Geen onderwijs

Werknemersvaardigheden

Werknemersvaardigheden zijn de vaardigheden die een medewerker in algemene zin moet beheersen om goed te kunnen functioneren binnen een bedrijf. Hierbij moet u denken aan bijvoorbeeld:

 • Op tijd komen en aan de huisregels houden
 • Goed met je collega’s of leidinggevende omgaan
 • Voldoende werktempo
 • Voldoende kwaliteit kunnen leveren

De afstand tot de arbeidsmarkt wordt kleiner naarmate de werknemersvaardigheden voldoende zijn ontwikkelt. Doormiddel van de participatieladder worden er 6 niveaus onderscheiden:

 1. Geïsoleerd
 2. Sociale contacten
 3. Georganiseerde activiteiten
 4. Onbetaald werk
 5. Betaald werk + ondersteuning
 6. Betaald werk

Participatie Bewegingseenheden (PBE)  

Het doel van participatie is betaald werk. De participatiematrix geeft een helder overzicht van de tussenstappen.

Een PBE (Participatie Beweging Eenheid) is een stap  binnen de participatiematrix:

1 beweging naar rechts – ontwikkeling in werknemersvaardigheden
of
1 beweging naar boven – ontwikkeling in vakinhoudelijke vaardigheden

Eerder behaalde diploma’s

Indien een medewerker in het verleden een diploma heeft behaald of heeft gewerkt op een ander niveau dan in de huidige situatie, dan is het mogelijk om de eerste lege kolom te gebruiken. Het is belangrijk om een stappenplan te maken vanuit de huidige situatie. Maar de matrix geeft ook ruimte om successen uit het verleden een plek te geven.

  

Wat is de meerwaarde?

 1. Het biedt perspectief en geeft structuur
 2. Het is de basis voor een plan
 3. Maakt successen zichtbaar
 4. Geeft helderheid tussen een medewerker en een zorg professional

Wat zijn de tips?

Soms is de stap op de participatieladder nog te groot. De matrix biedt de mogelijkheid om ook subdoelen inzichtelijk te maken door bijvoorbeeld te werken met een halve PBE.

Bijvoorbeeld: iemand werkt nog maar 16 uur per week. Als deze persoon een halfjaar later 32 uur per week werkt dan is dat een stap vooruit. Dit is niet zichtbaar in een PBE maar kan wel zichtbaar worden gemaakt zoals hieronder is te zien in figuur 7. 

Bedankt voor uw interesse!

Bent u misschien geïnteresseerd om Kennispartner te worden?

Meld u aan!
Bereik ons via: FacebookFacebook TwitterTwitter YouTubeYouTube EmailEmail