Blog

Blog Lerend Netwerk Participatiehulp 6 december 2016

Blog Lerend Netwerk Participatiehulp 6 december 2016

Voor deze meeting zijn experts vanuit verschillende invalshoeken (o.a. UWV, ervaringsdeskundige, personeelsfunctionaris en werkgever) gekomen om te discussiëren over een belangrijk onderwerp. De vraag van deze middag was: tot waar reiken de verantwoordelijkheden van de werkgever en HR. Vanaf welk punt dienen externe partijen, zoals hulpverlenende instanties, de regie te nemen.

Lees meer
Blog Lerend Netwerk Participatiehulp 28 juni 2016

Blog Lerend Netwerk Participatiehulp 28 juni 2016

Op 28 juni was de tweede bijeenkomst van het lerend netwerk Participatiehulp “HRM 4.0: De balanskaart”. Met ruim 30 aanwezigen vanuit verschillende (werkgevers-, sociale, commerciële, non-profit, onderwijs) organisaties zijn we aan de slag gegaan met “de balanskaart”. Een eenvoudig, concreet en effectief gespreksinstrument tussen leidinggevende en medewerker of medewerkers onderling.

Lees meer
Blog Lerend Netwerk Particpatiehulp 21 maart 2016

Blog Lerend Netwerk Particpatiehulp 21 maart 2016

Op weg naar HRM 4.0. Op 21 maart was de eerste bijeenkomst van het lerend netwerk “Participatiehulp: handen en voeten”. Met een klein twintigtal aan experts: vanuit UWV, onderwijsinstellingen, onderzoekers en diverse ervaringsdeskundigen (werkgevers die al diverse stappen gezet hebben op het gebied van participatiehulp) hebben wij stil gestaan bij de vraag hoe participatiehulp het beste ingebed kan worden binnen de maatschappij.

Lees meer
Maar het is toch goed bedoeld?

Maar het is toch goed bedoeld?

Als je een zichtbare beperking hebt wordt er op sommige dagen meerdere malen aan je gevraagd of je ergens mee geholpen wilt worden. Het lijkt soms wel of het meerdere dagen per jaar nationale hulpdag is. Alleen weet je nooit zeker op welke dag dat het plaatsvind. Op sommige dagen lijkt het wel of iedereen van deze "feestdag" op de hoogte is behalve ik.

Lees meer
Van mongool tot iedereen is anders

Van mongool tot iedereen is anders

Fascinerend, het lijkt wel of de "benaming" die de mens met een beperking meekrijgt iets zegt over de tijdgeest en de mate van integratie binnen de maatschappij van deze abnormale mensen, want zo werden ze in vroegere tijden ook wel genoemd.

Lees meer
Bereik ons via: FacebookFacebook TwitterTwitter YouTubeYouTube EmailEmail