Blog » Blog Lerend Netwerk Participatiehulp 28 juni 2016

Blog Lerend Netwerk Participatiehulp 28 juni 2016

Op 28 juni was de tweede bijeenkomst van het lerend netwerk Participatiehulp “HRM 4.0: De balanskaart”. Met ruim 30 aanwezigen vanuit verschillende (werkgevers-, sociale, commerciële, non-profit, onderwijs) organisaties zijn we aan de slag gegaan met “de balanskaart”. Een eenvoudig, concreet en effectief gespreksinstrument tussen leidinggevende en medewerker of medewerkers onderling.

Naar aanleiding van deze bijeenkomst is een kennisclip gemaakt: https://www.youtube.com/watch?v=59lDcvx4pjk.

Nadat al de deelnemers zich kort hadden voorgesteld heeft de dagvoorzitter, Etty Wielenga-Meijer, de plaats van dit Netwerk uitgelegd in het geheel van activiteiten rondom participatiehulp (voortvloeiend uit de participatiewet). Enspiratie heeft al veel initiatieven opgezet om participatiehulp handen en voeten te geven. Dit Netwerk Participatiehulp is een van de manieren om de opgedane kennis te borgen, de ontwikkelde instrumenten bekendheid te geven en de kennis en kunde over participatiehulp te vergroten en verspreiden.

Lidy Schilder heeft uitgelegd wat Blik op Werk doet voor deze doelgroep en dat via hen een licentie kan worden verkregen voor de “Eigenwerkwijzer”, een instrument dat bijdraagt aan de zelfstandigheid van mensen met een arbeidsbeperking. Susanne Haarsma van WZW vertelde over het Gelders arbeidsmarktmodel, en deelde boekjes hierover uit.

Bram Hanstede vertelde over de context van de balanskaart. Hij vertelde over de aanleiding om de kaart te ontwikkelen, enkele ervaringen met de balanskaart en het feit dat de kaart inmiddels ook door CNV wordt gepromoot.

Wat is nu die balanskaart?


Op de balanskaart beschrijf ik als medewerker (al dan niet samen met mijn leidinggevende) op een A4 een ‘stoplicht’. Hierin staat hoe jij, als collega of leidinggevende, aan mij (als medewerker) kunt zien dat het:

goed (groen);
minder goed (oranje);
niet goed (rood)

met mij gaat.


Op deze balanskaart schijf je ook op wat je verwacht van jouw leidinggevende of collega. Ten slotte beschrijf je samen met je collega of leidinggevende welke concrete acties jij, of je leidinggevende onderneemt als het goed, minder goed of niet goed gaat. Deze informatie is de leidraad voor een gesprek, en voor onderlinge omgang.

Drie ervaringsdeskundigen vertelden over hun ervaring met de Balanskaart.Moraal van deze verhalen is dat de balanskaart voor mensen binnen de doelgroep van de participatiewet uitstekend gebruikt kan worden. Maar dat deze kaart eigenlijk voor iedere werknemer een mooi gespreksinstrument is. Of je de kaart een op een bespreekt met je leidinggevende, of met een heel team, zal afhangen van de afdeling en de organisatie.

In kleine groepjes heeft iedere netwerk deelnemer zijn eigen balanskaart ingevuld. De deelnemers bespraken ook hoe ze dit instrument binnen hun eigen organisatie zouden kunnen toepassen. 

In de evaluatie gaven al de deelnemers aan de bijeenkomst nuttig te vinden, en de andere deelnemers inspirerend. Ook werden er waardevolle tips gegeven voor invulling van de volgende bijeenkomsten (zoals: wetgeving, implementatie; best practices).

Er zijn diverse relevante websites vermeld tijdens de bijeenkomst, zoals:

- http://www.participatiehulp.nl 

http://www.participatiehulp.nl/tools/samenwerking-in-het-bedrijf/balanskaart

http://www.ikbenharrie.nl

http://geldersarbeidsmarktmodel.nl/het-gam/praktijk/

http://www.blikopwerk.nl

- www.werkplaatssociaaldomeinnijmegen.nl

We sloten de bijeenkomst af met een heerlijke lunch, zoals inmiddels gebruikelijk bij Geniet in de Weerd.

Save the data: Op 6 december 2016 is de eerst volgende bijeenkomst. De inhoudelijk uitnodiging volgt in november 2016.

Graag tot 6 december!

Enspiratie

Over Enspiratie

Bereik ons via: FacebookFacebook TwitterTwitter YouTubeYouTube EmailEmail