Tools » Samenwerking in het bedrijf » Balanskaart
Hoeveel tijd neemt het in beslag?30 min.Wat is de gebruiksfrequentieper 4 maanden

Balanskaart

Wat is een balanskaart?                

De Balanskaart is een kaart waarop je aangeeft hoe collega's het beste met jou om kunnen gaan om een prettige en goede samenwerking te garanderen. 

De kaart is verdeelt in drie vlakken: Groen, Geel en Rood

Groen = het gaat goed met mij: Hoe ziet een collega aan jou dat het goed met je gaat?
Geel = het gaat minder goed met mij: Hoe ziet een collega dat het minder goed met jou gaat?
Rood = Het gaat niet goed met mij: hoe ziet een collega dat het niet goed met je gaat?

Vervolgens wordt er gevraagd welke houding en gedrag je van je leidinggevende of je directe collega'(s) nodig hebt om het beste te kunnen functioneren. Als de balanskaart goed ingevuld is verschilt hun benadering afhankelijk of jij je in de Groene, Gele of Rode  'situatie' bevind.

Voorbeeld van een een balanskaart (zoals deze gebruikt wordt binnen de onderneming Geniet in De Weerd)

Wanneer gebruik je de Balanskaart?

De Balanskaart gebruik je wat ons betreft altijd en voor iedere medewerker binnen het bedrijf. De Balanskaart fungeert als een gebruiksaanwijzing voor je directe collega’s, maar ook voor jezelf.

Het is een misvatting dat de Balanskaart alleen van meerwaarde kan zijn voor medewerkers. Ieder mens heeft immers een bepaalde gebruiksaanwijzing een manier zoals hij het liefst wil dat er met hem of haar omgegaan wordt.                                                                

Zit een medewerker wel lekker in zijn vel? En wat kan ik doen als dit niet zo is? Dit zijn vragen waar een balanskaart antwoord op kan geven.

Focus op groen! Om de talenten van medewerkers te benutten is het belangrijk om mensen in groen te houden. Als we ontwikkeling willen stimuleren dan zijn de actiepunten bij groen en het gedrag van de leiding bij groen het allerbelangrijkste op de balanskaart. Direct handelen bij oranje is dus noodzakelijk.

Wat is de meerwaarde?

Vanuit het oogpunt van de medewerker:

 • Mijn werkgever weet wat er speelt in mijn leven en wat er in mijn hoofd omgaat.
 • Mijn werkgever kan herkennen wanneer het slecht met mij gaat en mij helpen weer in het “groene gebied” te komen
 • De werkgever kent mijn valkuilen en kan hierop in spelen
 • Ik hoef niet iedere keer te zeggen wat ze moeten doen, zodat het weer beter met mij gaat.
 • Je kan je werkgever vertellen / voor hem opschrijven wat je nodig hebt zodat het weer goed met je gaat.

Vanuit het oogpunt  van de werkgever:

 • Hulpmiddel om de medewerkers ´in groen´ te houden
 • Houvast als een medewerker niet goed in zijn vel zit
 • Individuele ´aanleiding´ voor het omgaan met de medewerker

Wat zijn de tips?

 • Zorg dat de balanskaart in de eerste twee weken na de startdatum van de medewerker is ingevuld.
 • Probeer de informatie te achterhalen door het stellen van vragen. De informatie moet uit de medewerker zelf komen.
 • Laat de medewerker zijn balanskaart zelf en in zijn eigen woorden invullen.
 • Geef de medewerker de mogelijkheid om een balanskaart mee naar huis te nemen om er over na te kunnen denken.
 • De balanskaart kan in diverse situaties als hulpmiddel dienen, niet alleen op de werkplek. 

Reageer

U moet inloggen om te kunnen reageren. Nog een lid? Meldt u aan!

Bedankt voor uw interesse!

Bent u misschien geïnteresseerd om Kennispartner te worden?

Meld u aan!
Bereik ons via: FacebookFacebook TwitterTwitter YouTubeYouTube EmailEmail