Tools » Samenwerking in het bedrijf » Beginselen van leidinggeven
Hoeveel tijd neemt het in beslag?30 min.Wat is de gebruiksfrequentieindien de situatie erom vraagt

Beginselen van leidinggeven

Bron: (Gustav Käser / Geert Strijker: auteur van het boek ,Het managen van Neanderthalers)

Moeten we nu anders leidinggeven aan met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt? 
In het hoofdstuk ‘Rollen en bedrijfskleding’ hebben we al aangegeven wat het belang is van rollen in de samenwerking met- en de ontwikkeling van mensen. Om van cliënten, patiënten en uitkeringsgerechtigden goede medewerkers te maken, is het belangrijk om de functionele rollen die in een organisatie gebruikelijk zijn aan te houden. Concreet: medewerkers en leidinggevenden. Als de rollen duidelijk zijn, blijkt in de praktijk dat er weinig of geen verschil is in de aansturing van mensen met- of zonder afstand tot de arbeidsmarkt. Er zijn veel managementtrainingen die gericht zijn op het optimaliseren van leidinggeven binnen organisaties. Wij verwijzen naar de vier grondbeginselen van leidinggeven van Gustav Käser, een van de aanbieders van managementtrainingen.

De vier beginselen van het leidinggeven  

Mijn "tweede ik"

Een mens is nooit alleen, ieder mens heeft een “tweede ik”. Met “tweede ik” wordt een deel van het menselijk gedrag verklaard. Ieder mens heeft zijn “tweede ik-eigenschappen die zetelen in onze kleine hersenen (limbische systeem), ook wel reptielhersenen genoemd. Deze eigenschappen komen voort uit het “collectieve geheugen”, waarin traumatische ervaringen uit het verleden staan geregistreerd. Met collectief bedoelen we niet alleen onze eigen ervaringen, maar ook de ervaringen van onze voorouders van duizenden jaren terug, die in onze genen zijn opgeslagen en ook aan de volgende generaties worden doorgegeven. 

Leidinggeven aan een team mensen in een zakelijke omgeving kan alleen maar succesvol zijn als er een natuurlijke rangorde is waarin mensen elkaar accepteren en respecteren. De aangewezen of aangestelde leider hoeft echter niet altijd de natuurlijke groepsleider te zijn. Het grote geheim van succes in de omgang met mensen is het creëren van een natuurlijke rangorde en een juiste omgang met hun "tweede ik". Het is de kunst om de "tweede ik" -eigenschappen in ons voordeel te gebruiken, door de vier belangrijke beginselen van het leidinggeven bewust in te zetten.

Het eerste beginsel van leidinggeven: Meer van jezelf verlangen dan anderen van je verwachten

Hiermee wordt de primaire behoefte van de “tweede ik” bevredigd, om iemand te hebben die hij kan bewonderen, voor wie hij respect heeft, bij wie hij graag wil horen, bij wie hij zich veilig voelt, aan wie hij zich wil bewijzen en aan wie hij zich optrekt.

Door het respect dat een leidinggevende op deze manier afdwingt, krijgen zijn oordeel en zijn complimenten meer waarde en hierdoor hebben ze meer effect. Van een gerespecteerde (natuurlijke) leider accepteer je dat hij een keer goed kwaad wordt en dat hij met de vuist op tafel slaat. Je accepteert dat hij meer individuele ruimte voor zichzelf opeist, dat hij meer verdient, een grotere auto rijdt en in een groter huis woont.

Als mensen zich kwetsbaar en bescheiden opstellen, eigen fouten erkennen en zelfs privéproblemen met je bespreken, is dat het beste bewijs dat je als natuurlijk leider bent geaccepteerd. Je bent het helemaal als je als voorbeeld wordt gebruikt en anderen je gaan volgen zonder dat je erom hoeft te vragen. Een natuurlijke leider heeft alleen al door zijn aanwezigheid een positieve invloed* op de prestaties van anderen.

Je dwingt niet alleen respect af door in je werk ergens een expert in te zijn, maar ook door sportieve prestaties, zoals het uitlopen van een marathon, de vierdaagse of het uitschaatsen van een Elfstedentocht. Ook sociale activiteiten kunnen reden voor bewondering zijn.

Advies:

Zorg dat je ergens in uitblinkt. Het is goed voor je zelfvertrouwen en het dwingt respect af van andere mensen.
Doe eens iets wat je nog nooit eerder hebt gedaan, wat moed en zelfoverwinning vraagt, zodat je ook trots op jezelf kunt zijn.
Durf utopisch te denken en verleg grenzen. Utopieën van gisteren zijn de realiteiten van vandaag. Stel jezelf een ambitieus doel, zoals bijvoorbeeld het verdubbelen van de omzet met hetzelfde aantal medewerkers.

Het tweede beginsel van het leidinggeven: Meer van je medewerkers verlangen dan anderen zouden durven

Met dit tweede beginsel geef je voeding aan de “tweede ik”-eigenschappen ‘geldingsdrang’ en ‘agressie’. Hiermee maak je iedere medewerker tot een HELD en bereik je dat alle medewerkers trots zijn op zichzelf en op hun leidinggevende, die hen tot deze topprestatie heeft aangezet.

Hiermee bezorg je jouw medewerkers het ultieme geluksgevoel. Dit beginsel werkt echter alleen als je het eerste beginsel goed hebt toegepast. Je hebt dan zoveel respect en krediet opgebouwd, dat er onder je medewerkers een natuurlijke behoefte ontstaat zich aan jou te bewijzen. Dit effect kun je nog versterken door mensen in overlegsituaties, in het bijzijn van anderen, de kans te geven over hun successen te vertellen. Een van de redenen waarom we vergaderen, is dat in een groep iedereen een held wil zijn.

Het derde beginsel van het leidinggeven: Meer persoonlijke aandacht aan je medewerkers geven dan anderen zouden doen

Dit derde beginsel is belangrijk, omdat het zakelijke functioneren van een medewerker in hoge mate afhankelijk is van hoe hij in zijn vel zit en in balans is met zichzelf en zijn omgeving. Wanneer iemand privéproblemen heeft, zal hij die altijd meenemen naar het werk.

Het zou asociaal zijn om iemand die zorgen over de gezondheid van zijn kinderen of partner heeft, te vragen hier overdag niet aan te denken. Als je aandacht hebt voor de zorgen die iemand privé heeft, lost dat het probleem rationeel niet op, maar emotioneel helpt het iemand wel wanneer hij ergens zijn verhaal kwijt kan en zijn zorgen met iemand kan delen.

Een medewerker met privéproblemen verwacht helemaal niet dat jij zijn problemen oplost. Als jij er echter binnen de mogelijkheden die je hebt rekening mee houdt, zal een medewerker zich gesteund voelen en zich extra voor je inzetten. We maken mensen belangrijk door ze tijd en aandacht te geven. En mensen die zich belangrijk voelen, willen dat meestal graag aan hun omgeving laten zien. Een mens doet alles om te bewijzen dat hij is wie hij graag zou willen zijn.

Medewerkers voelen zich echter alleen maar belangrijk, als degene die de belangstelling toont in hun ogen voldoende belangrijk is en wordt gerespecteerd. Dit laatste bereik je door toepassing van het eerste beginsel van het leidinggeven: meer van jezelf verlangen dan anderen van je verwachten. Je bevredigt hiermee de “tweede ik” die een kuddedier is en alleen maar leiding accepteert van iemand die hij respecteert. Dit zorgt ervoor dat de medewerker zich kwetsbaar opstelt en zelfs privéproblemen bij je neerlegt. Het kennen van de idealen van onze medewerkers is de sleutel tot het mobiliseren van mentale krachten. Mentaal managen is mensen helpen te worden wie ze graag zouden willen zijn.

Het vierde beginsel van het leidinggeven: Medewerkers voor angst behoeden

Omdat de “tweede ik” in onze medewerkers van nature bang is en door angst wordt beheerst, moet je je medewerkers voor angst behoeden. Zekerheid en geborgenheid zijn elementaire levensbehoeften voor hen. Het wegnemen van angst geeft medewerkers de zekerheid en het zelfvertrouwen dat ze nodig hebben om grenzen te verleggen en topprestaties te leveren. Dit doe je in de eerste plaats door de rust en de zekerheid die je zelf door je non-verbale gedrag aan de medewerkers geeft. Geef aan dat je de eindverantwoordelijkheid neemt en dat er binnen redelijke grenzen fouten mogen worden gemaakt, zonder dat je medewerkers daar persoonlijk op worden afgerekend.

Ook het schenken van aandacht aan alles wat goed gaat en het prijzen van medewerkers als ze de verwachting overtreffen, geeft zekerheid. Het zorgen voor zekerheid en geborgenheid werkt natuurlijk alleen als medewerkers voldoende vertrouwen in hun leidinggevende hebben. Dat bereik je door het eerste beginsel van het leidinggeven toe te passen: meer van jezelf verlangen dan anderen van je verwachten. Hiermee zorg je ervoor dat je respect en gezag van je medewerkers verdient en dat ze zich veilig en geborgen bij je voelen. Hierdoor willen ze liever voor jou dan voor een ander werken, met andere woorden, je creëert loyaliteit die de logica overtreft.

Door de vier beginselen van het leidinggeven consequent toe te passen, bereik je de volgende resultaten:

  • medewerkers die graag voor je willen werken
  • medewerkers die zich veilig bij je voelen
  • medewerkers die zich loyaal opstellen ten opzichte van jou als leidinggevende
  • medewerkers die zichzelf overtreffen omdat ze zich aan je willen bewijzen
  • medewerkers die onder jouw leiding een niveau bereiken dat ze zonder jou nooit zouden hebben bereikt
  • medewerkers die trots op zichzelf en op jou zijn
  • loyaliteit die de logica overtreft

Het grote geheim van het leiden van mensen is het kunnen omgaan met hun “tweede ik”. Dat doe je door de consequente inzet van de vier beginselen van het leidinggeven.

Medewerkers willen graag trots kunnen zijn op:

  • zichzelf
  • hun leidinggevende
  • hun bedrijf

"Ga voor je medewerkers door het vuur en zij zullen voor jou door het vuur gaan"

Bron: (Gustav Käser / Geert Strijker: auteur van het boek ,Het managen van Neanderthalers,)

Reageer

U moet inloggen om te kunnen reageren. Nog een lid? Meldt u aan!

Bedankt voor uw interesse!

Bent u misschien geïnteresseerd om Kennispartner te worden?

Meld u aan!
Bereik ons via: FacebookFacebook TwitterTwitter YouTubeYouTube EmailEmail