Tools » Matchen
Hoeveel tijd neemt het in beslag?60 min.Wat is de gebruiksfrequentieindien de situatie erom vraagt

Matchen

De participatiewet heeft een impuls gegeven aan het integratieproces van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt richting een (het liefst betaalde) werkplek. Er zijn veel initiatieven die gericht zijn op het vroegtijdig activeren van mensen, het dromen vangen en dit vertalen naar mensontwikkeling. Re-integratiebedrijven proberen zich te ontwikkelen naar integratie bedrijven, waarin de focus meer komt te liggen op het zelfstandig maken van mensen en collegae op de werkvloer. 

Het grote probleem is dat er geen systeem is waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de werkgever elkaar kunnen ontmoeten. De grootste databases zoals Werk.nl (UWV) zijn nog niet in staat om de kwaliteiten van mensen in kaart te brengen. Er is grote achterstand in kwaliteit en actualiteit van de op het moment beschikbare systemen.

Wie zijn de doelgroep?

De doelgroep bestaat altijd uit een client/medewerker en/of de werkgever. Ze kunnen vrij gebruik maken van het systeem zonder tussenkomst van instellingen of hulpverleners. Zodoende kunnen partijen elkaar zelfstandig ontmoeten

Inmiddels zijn er veel landelijke en regionale initiatieven die zich richten op de matching van cliënten/medewerkers en bedrijven. Helaas is er in de praktijk nog steeds geen uniform, open, landelijk en laagdrempelig matchingssysteem.

De beperkingen van de huidige systemen zijn: 

 • Te duur (te hoog verdienmodel)
 • Te veel gericht op één gebruikersgroep
 • Geen interface mogelijkheden (beschermen eigen belang)
 • Belangen organisaties staan te veel in de “not invented by me” modus
 • Onderschatten van zelfstandigheid doelgroep.

Een matchingsysteem moet tenminste voldoen aan de volgende kenmerken:

 • Koppelen Vraag en aanbod
 • Open standaarden
 • Open interfaces
 • Gebruiker: cliënt/medewerker en werkgever staat centraal, tenzij… (Dus niet het systeem van instelling/hulpverlener)
 • Organisatie onafhankelijk (vrij van politiek)
 • Eenvoudig
 • Betaalbaar
 • Snel realiseerbaar
 • Aansluiting/integratie met Sociale Media (niet het wiel uitvinden)
 • Landelijk inzetbaar
 • Web based
 • in “onafhankelijk” beheer
 • Opbrengsten ten gunste van doelgroep
 • Zoveel mogelijk met/door de doelgroep

We zijn van een netwerksamenleving naar een participatiesamenleving aan het gaan.

Partijen vinden elkaar steeds vaker zonder de invloed en inbreng van de overheid. Bekende voorbeelden hiervan zijn Uber en AirBnB. Een matchingsmodel dat zonder de overheid tot stand kan komen, heeft op termijn een grotere kans van slagen en zelfstandigheid.

Een voorbeeld van een mogelijk overheid onafhankelijke matching structuur is bijv. part-up.

Tip.

Informeer in de regio naar een matchingsinitiatief dat door meerdere partijen wordt gebruikt. Voorbeelden van een aantal regionale initiatieven is:

Hoi Hierbij horen ook zeker de matchingstafels van WZW. Werkgevers Zorg en Welzijn thuis. Zie: https://wzw.nl/matchtafels

groeten
Levi

door Levi van Dijk op 14-11-2016

Reageer

U moet inloggen om te kunnen reageren. Nog een lid? Meldt u aan!

Bedankt voor uw interesse!

Bent u misschien geïnteresseerd om Kennispartner te worden?

Meld u aan!
Bereik ons via: FacebookFacebook TwitterTwitter YouTubeYouTube EmailEmail