Tools » Matchen » Social Return
Hoeveel tijd neemt het in beslag?60 min.Wat is de gebruiksfrequentieindien de situatie erom vraagt

Social Return

Social Return afspraken hebben als doel een bijdrage te leveren aan het vergroten van de arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en wordt als onderdeel bij aanbestedingen verplicht gesteld.

De centrale overheid neemt met ingang van 1 juli 2011 bij inkopen en aanbestedingen 'Social Return' als contractvoorwaarde op. Deze maatregel houdt in dat bij aanbestedingen boven de € 207.000,- in het contract staat dat er bij de uitvoering van de opdracht ook mensen moeten worden ingezet met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt. Gemeenten kunnen de concrete invulling voor Social Return naar eigen inzicht vormgeven.

Wat houdt Social Return concreet in?

De overheid wil bij aanbestedingen dat bedrijven een vast percentage (meestal 5%) van de opdrachtsom aan Social Return besteden. Dit kan door mensen uit 'de doelgroep' een arbeidsplaats te bieden. Ook het bieden van leer-/werkplekken, trainingen of opleidingen aan deze mensen behoort tot de mogelijkheden. Het beleid hiervoor is nog volop in ontwikkeling. Afhankelijk van de gemeente is er meer of minder ruimte voor een eigen inbreng. Er zijn talloze mogelijkheden om op een creatieve manier invulling te geven aan deze contractvoorwaarde. Stichting Social Return brainstormt graag met u mee over de mogelijkheden binnen uw organisatie.

Om welke mensen gaat het?

Wie er onder de 'Social Return doelgroep' vallen wisselt per gemeente en opdrachtgever. Het gaat in ieder geval om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Vaak zijn dit mensen in een uitkeringssituatie die weinig opleiding of werkervaring hebben. Echter kan het iedereen betreffen, van niet uitkeringsgerechtigde huismoeders die weer aan de slag willen, tot universitair geschoolde mensen die tijdelijk in de ziektewet zitten. Meestal zal dit uit de aanbesteding duidelijk worden. Detachering wordt op dit moment meegerekend als onderdeel van Social Return.

Financiële regelingen

Op dit moment vinden er veel veranderingen plaats in de financiële regelingen. Voor het in dienst nemen van mensen in een uitkeringssituatie bestaan in veel gevallen nog regelingen als loonkostensubsidie, proefplaatsingen en no risk polissen.

Social Return en Participatie wet

Social Return staat op dit moment los van de participatiewet, waardoor het voor werkgevers vaak lastig of onduidelijk is om beide zaken op een goede manier in te vullen. Het effect van Social Return is alleen verplicht voor de duur van de aanbesteding en geeft daarom niet een prikkel aan het duurzame karakter.

Wat zijn de tips?

Er ligt een uitdaging voor de overheid om het duurzame karakter te stimuleren onder andere door:

  • Samenhang te brengen in participatiewet en Social Return
  • Creatief te zijn in het honoreren van Social Return
  • Creatief zijn in de beoordeling van Social Return. Voorop staat dat het beoogde effect bereikt wordt, namelijk mensen ontwikkelen richting betaald werk.
  • Best practices te delen
  • Ruimte te geven aan kleinschalige projecten
  • Als overheid zelf het goede voorbeeld te geven

Reageer

U moet inloggen om te kunnen reageren. Nog een lid? Meldt u aan!

Bedankt voor uw interesse!

Bent u misschien geïnteresseerd om Kennispartner te worden?

Meld u aan!
Bereik ons via: FacebookFacebook TwitterTwitter YouTubeYouTube EmailEmail