Tools » Ontwikkeling » 6 fases Kubus inclusief Leerpiramide
Hoeveel tijd neemt het in beslag?30 min.Wat is de gebruiksfrequentieindien de situatie erom vraagt

6 fases Kubus inclusief Leerpiramide

Wat is de kubus?

De kubus is een middel voor de medewerker om zijn dromen steeds voor ogen te hebben en om zich bewust te worden van zijn eigen kracht.

Wat is de meerwaarde?

 • De medewerker kan zijn eigen droom steeds voor ogen halen.
 • Hij wordt gestimuleerd om zich bewust te worden van zijn eigen kracht.
 • Zijn ontwikkelings- en leerproces wordt zichtbaar.      

Wat zijn de tips?

 • Tijdens het kennismakings- en sollicitatiegesprek staat de kubus voor het eerst centraal. Wat is jouw droom? Wat zijn jouw kwaliteiten? Wat wil je leren?
 • Tijdens het eerste gesprek, na het tekenen van het contract, staat de balanskaart centraal. Laat tijdens dit gesprek het formulier van de kubus aan de medewerker zien. Geef de medewerker de ruimte en tijd om het eerste vlak van de kubus ‘Dromen vangen` vorm te geven.
 • Een vlak vormgeven kan door middel van woorden, tekst, foto’s, afbeeldingen, tekeningen, kleur…
 • Bied de medewerker ook de mogelijkheid om de kubus mee naar huis te nemen om deze verder vorm te geven.
 • Laat de kubus regelmatig en in ieder voortgangsgesprek aan bod komen. Zijn er meer vlakken of onderwerpen die verder ingevuld kunnen worden?
 • Tijden het voortgangsgesprek bespreek je met de medewerker wat op dit moment goed gaat. Laat de belangrijkste aspecten hiervan terugkomen op de kubus.
 • Het is geen dubbel werk, het proces van bewustwording wordt hierdoor bekrachtigd.
 • De vlakken van de kubus kunnen aanleiding zijn voor gespreksonderwerpen. Hoe vraag ik een collega om feedback? Hoe geef ik zelf feedback? Wat wil ik nog leren? Waar sta ik m.b.t. mijn competenties?
 • Als een medewerker de laatste fase van zijn ontwikkelingsproces binnen het bedrijf heeft doorlopen en bereid is om door te stromen naar een ander bedrijf betekent dit de afscheidsfase van zijn huidige werkplek.
 • Dit is ook het moment dat de fase waarin de kubus compleet is vorm gegeven.
 • Tijdens het afscheidsfeest krijgt de medewerker 10 minuten de tijd om aan zijn collega’s en leidinggevende zijn kubus te presenteren en zijn successen te benoemen.
 • Zorg ervoor dat de leidinggevende de medewerker hiervoor waardering geeft. Overhandig een portfolio (een map met hierin: informatie over het bedrijf, functieomschrijving, taakomschrijving, balanskaart, formulieren van de voortgangsgesprekken en competentielijst, urenoverzicht en verder belangrijke documenten) en een afscheidscadeau.

Reageer

U moet inloggen om te kunnen reageren. Nog een lid? Meldt u aan!

Bedankt voor uw interesse!

Bent u misschien geïnteresseerd om Kennispartner te worden?

Meld u aan!
Bereik ons via: FacebookFacebook TwitterTwitter YouTubeYouTube EmailEmail